juni 2018

Het Bijbelse verhaal van de overspelige vrouw eindigt met Jezus die de vrouw persoonlijk aanspoort tot levensverbetering en de veroordelende autoriteiten wegstuurt.

Jezus van Nazareth, de moreel individualist

Christelijke partijen beweren politiek te bedrijven naar de wil van Jezus, maar wellicht komen liberale partijen hier wel dichterbij in de buurt. Waar christelijke partijen vaak bekendstaan als voorstanders van een ‘morele’ beleid die de…